Індивідуальна програма по роботі з дітьми, які перебувають у кризових ситуаціях

 Дана програма призначена для індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з учнями шкільного віку.

Актуальність даної програми заключається в тому, що зміни в економіці, політиці та соціальній сфері потребують постійної адаптації та орієнтації на досягнення результату в умовах існуючої ситуації. Наявність кризи, з одного боку, може негативно відобразитись на умовах життя, а з іншого - спонукати до пошуку нових можливостей, втілення нереалізованого потенціалу та прихованих резервів. Оскільки будь-яку ситуацію можна сприймати або як проблему, або як виклик, слід виробити стійке ставлення до будь-якого становища, адаптуючись до нових умов та реалізовуючи власні здібності.

Переживання кризи відбувається на всіх рівнях життєдіяльності особистості - фізичному, соціальному, психологічному, професійному, інтелектуальному та духовному. Травматичні події та обставини, - такі як війна, переслідування, загроза життю та здоров'ю, складні життєві обставини, втрата близької людини кардинально змінюють звичний спосіб життя людей, їх побут, стосунки, мрії, цінності, пріоритети і перетворюють їхню звичну ідентичність в «апатичних індивідів», що часто має негативне забарвлення та несе за собою неприйняття себе в новій реальності. Успішна адаптація та психологічне здоров'я залежить від багатьох факторів, що є травмуючими обставинами для кожної людини. Та багато з цих факторів можна взяти під контроль, успішно подолати складні, проблеми і перетворити в їх посильні досягнення, які можуть стати ресурсом для успішної адаптації. Кожна досягнута ціль забезпечує докази прогресу в адаптації, що сприяє позитивному стану мислення і мобілізації до подолання труднощів. Основним завданням програми вбачається у наданні підтримки, допомоги в побудові зв'язків з спільнотою, мобілізації власних ресурсів для подолання труднощів та формуванні впевненості у можливостях взяти під контроль власне життя, реалізувати себе та успішно інтегруватися в умовах нових викликів сьогодення.

Мета даної програми:  ознайомити та навчити учнів , їх батьків, педагогів методам, прийомам та технологіям (візуалізації, самонавіювання, позитивного підкріплення та конструктивної установки, педагогіки успіху), що допоможе формувати позитивні думки та застосовувати їх для подолання кризових ситуацій, зняття тривожності, формувати позитивний оптимізм та навички позитивного мислення, самовизначення, відчути себе більш впевненим у своїх силах і повернути здатність контролювати ситуацію та управляти власними емоціями.

Завдання програми:

-         Підвищити рівень поінформованості щодо різних видів кризи як індикатора накопичення напруги та конфліктів

-         Стимулювати власні ресурси організму щодо подолання складних життєвих обставин

-         Формувати функціональну готовність до адекватного реагування на виклики сьогодення

-         Формувати навички саморегуляції емоційних станів в кризових ситуаціях

-         Сприяти розвитку навичок успішної самореалізації, соціальної адаптації до нових умов

 Програма складається з трьох блоків:  підготовчого, основного корекційно-розвиваючого та заключного.

 Підготовчий блок складається з двох етапів: І – встановлення контакту та ІІ - діагностичного.

На етапі встановлення контакту відбувається знайомство, налагодження емоційного та психологічного контакту, заохочення учня до співпраці.

Діагностичний етап включає в себе проведення первинного та вторинного психологічного обстеження з метою виявлення видимих та прихованих  труднощів (первинна), збір інформації, опитування близького оточення учня, відвідування за місцем проживання, опитування сусідів, друзів, педагогічних працівників, відслідковування змін в розвитку за результатами корегуючих занять (вторинна).

 У корекційно-розвивальний блок, який є основним, входить комплекс занять  корекційно-розвивального характеру, підібраних відповідно до мети заняття.

 І останній, заключний блок включає в себе вторинну діагностику та підбиття підсумків.


Діагностичні методики та корекційні заняття див. нижче.

 Індивідуальна програма по роботі з дітьми, які перебувають у кризових ситуаціях

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Конфлікт